Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare
 • Bine ati venit
 • C.P.D.O.S.P. este structură distinctă
  din cadrul C.N.A.I., ce funcționează în Academia de Poliție
  , având ca principală activitate promovarea, respectarea și apărarea drepturilor omului
 • C.P.D.O.S.P. organizează cursuri, manifestări științifice și evenimente
  destinate lucrătorilor din M.A.I.
  și a celorlalte structuri conexe din domeniul O.S.P.
Javascript Gallery by WOWSlider.com v4.8

NavigareInformaţii utile

Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada octombrie 2022 - februarie 2023, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituţiile publice”


Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada martie - iunie 2022, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în care se utilizează substanţe C.B.R.N.E.”


Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada octombrie 2021 - februarie 2022, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”.


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Naţional de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare (CPDOSP), organizează în perioada martie-iunie 2021, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”.


Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Naţional de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada aprilie – iulie 2020, cursul postuniversitar „Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în care se utilizează substanţe C.B.R.N.E.”


Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada aprilie – iunie 2019, cursul postuniversitar „Prevenirea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste în care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.”


Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, organizează, în perioada martie - iulie 2019, cursul postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor Interne” pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III – managerial strategic, potrivit OMAI 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI şi OMAI 177/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, ambele cu modificările și completările ulterioare.


Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada 19.11.2018 - 15.03.2019, programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.
Cursul formează competenţe profesionale în domeniul drepturilor omului, domeniu de maxim interes în contextul actual, având în vedere obligaţiile asumate de România în relaţia cu instituţiile europene. Absolvirea cursului oferă obţinerea a 16 credite transferabile recunoscute în Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).


Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada octombrie 2018 - februarie 2019, cursul postuniversitar „Managementul Strategic al Securității Publice” pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III – managerial strategic, potrivit OMAI 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI şi OMAI 177/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI.


Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) organizează sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), iunie 2018, Cursul de Orientare privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare Comună.


Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, organizează, în perioada martie - iulie 2018, cursul postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor Interne” pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III – managerial strategic


Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne, Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada 04.12.2017 - 30.03.2018, Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.

Despre C.P.D.O.S.P.

C.P.D.O.S.P. este structură distinctă din cadrul C.N.A.I., ce funcționează în Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, având ca principală activitate promovarea, respectarea și apărarea drepturilor omului, prin organizarea de cursuri, manifestări științifice și evenimente destinate lucrătorilor din M.A.I. și a celorlalte structuri conexe din domeniul O.S.P..

Obiectiv general

Dezvoltarea unei culturi organizaționale în spiritul și pentru respectarea drepturilor omului în instituțiile publice care activează în domeniul ordinii și siguranței publice din România.

Scopul proiectului

Să contribuie la educația și instruirea, în domeniul drepturilor omului a personalului M.A.I., detaliat pe următorul obiectiv specific:

 • Dezvoltarea unei entități specifice - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului (C.P.D.O.) - de formare profesională continuă și specializare de calitate în domeniul drepturilor omului, care va fi testată și validată la nivel național.

Rezultate urmărite prin implementarea proiectului

Dezvoltarea și acreditarea unui curs de specialitate în domeniul protecției drepturilor omului în activitatea forțelor de ordine publică și siguranță națională. Implementarea acestui curs modular cu durata de trei luni, va determina îmbunătățirea, pe de o parte, a procedurilor de lucru ale forțelor de ordine publică, iar pe de altă parte, o creștere a calității resurselor umane ce încadrează structurile de ordine publică.

Apariția C.P.D.O. ca instrument de formare continuă specific M.A.I. care acoperă o arie de pregătire unică în domeniu.

Achizițiile efectuate în cadrul proiectului sunt privite, de asemenea, ca rezultate ale acestuia, întrucât de acestea vor beneficia în continuare și alte serii de cursanți care vor fi formați utilizând mijloace materiale, informatice, tehnologice și de documentare achiziționate în cadrul proiectului.

Crearea rețelei de ofițeri persoană - resursă la nivel național, care va avea ca obiectiv diseminarea celor mai noi proceduri și reglementări privind promovarea și protecția drepturilor omului în sistemul de ordine publică.

Efectele de conștientizare a problematicii încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în activitatea forțelor de ordine publică, conștientizare care va genera o focalizare a factorilor de decizie asupra îmbunătățirii activității profesionale a acestor structuri.

Numărul de materiale de diseminare a informațiilor privind cauzele problemelor juridice ale României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și materialele care se vor distribui în cadrul activităților de informare și diseminare a rezultatelor proiectului sunt valoroase, întrucât aceste materiale vor avea forme și conținuturi atractive, ușor de înteles și vor fi racordate la problematica sistemului de ordine și siguranță publică în materia protecției și promovării drepturilor omului.

Toate aceste instrumente vor contribui la diminuarea numărului de cazuri în care sunt reclamate utilizarea de proceduri abuzive în activitatea profesională a personalului care încadrează structurile de ordine și siguranță publică. În același timp, într-o măsură edificatoare, se va îmbunătăți și imaginea întregului sistem al forțelor de ordine publică în opinia publică românească și europeană, întrucât aceste rezultate trebuie valorificate la nivel național și internațional prin furnizarea de servicii educaționale de calitate și distribuirea de materiale informaționale.

Sinteza proiectului